Breaking news
  1. Világbajnokságra menne az Olajbányász fiatalja
  2. Végig vezetve győztünk Debrecenben
  3. A remek formában lévő DEAC otthonában az Olaj
  4. Egy félidőnyi előnyt adtunk a Falconak, vereség lett a vége
  5. Jön az újév első nagy rangadója : Olajbányász – Falco a Tiszaligetben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9691/12 hrsz.
A szolgáltató elérhetősége: info@olajofficial.hu
Cégjegyzékszáma: 16-09-018639
Adószáma: 26757104-2-16
Nyilvántartásban bejegyző
hatóság neve (cégbíróság): Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36 56 329 550
A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések

2.1. Az Általános szerződési feltételek az Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A webáruházon keresztüli vásárlás szerődéskötésnek minősül. A szerződés nyelve: magyar. A webáruház nyelve: magyar.

Eladó fenntartja magának a jogot az Általános szerződési feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános szerződési feltételek módosításait kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános szerződési feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános szerződési feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

2.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.3. A https://shop.olajofficial.hu/ az Olajbányász 2020 Kosárlabda Klub Sportmanagement Korlátolt Felelősségű Társaság/Eladó hivatalos online felülete (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül szurkolói termékeket kínál eladásra. Eladó honlapján keresztül a megvásárolni kívánt termék megrendelésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint adásvételi szerződés jön létre Eladó Vevő között. Vevő a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. A szerződés létrejöttét az erről küldött e-mail igazolja.

3. A szerződés tárgya

3.1. Eladó által kínált szurkolói termékek, amelyek tulajdonságai, jellemzői, a hozzájuk tartozó konkrét aloldal(ak)on ismerhetők meg.

3.2. Vevő azonosítása:
Vevő a „Pénztár” oldalon, az adatlap kitöltésével adja meg adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek az adatlap kitöltése során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokkal elküldött megrendelést jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő személyének hitelességét jogosult ellenőrizni.

4. A szerződés online úton való megkötésének lépései

4.1. A vásárlás, a webáruház kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése, regisztrációhoz nem kötött. A vásárláshoz szükséges adatokat szükséges teljeskörűen kitölteni. A megrendelés elküldését követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld.

4.2 Vásárlás:
Amennyiben a Vevő a termék adatlapján a „Kosárba teszem” gombra kattint, úgy a termék belekerül a kosárba, és Vevő megtekintheti annak tartalmát a „Kosár” gombra kattintva.

A vásárlás tovább folytatható, amíg minden termék bekerül a kosárba. A vásárlás során a kosár tartalma bármikor megtekinthető a kosár ikonra kattintással.

Amikor a Vevő valamennyi megvásárolni kívánt terméket elhelyezte a kosarában, a „Kosár” gombra, vagy a kosár ikonra történő kattintással megtekintheti annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket növelheti vagy csökkentheti, majd véglegesítheti.

Vevő a kosárban található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában.

A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként a „Pénztár”-ban található „ Barion” opciót szükséges kiválasztani.

Vevő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános szerződési feltételek vonatkoznak.

Eladó a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja. Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen az Eladó rendelkezésére bocsátotta a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön.

4.3. Vételár, felszámított díjak:
A termékek mellett feltüntetett ár tartalmazza a mindenkor hatályos jogszabályok szerint számított általános forgalmi adó összegét.

4.4. Fizetési feltételek:
A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladóval szerződésben álló online fizetési szolgáltatón keresztül történhet. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Eladó ékesítő rendszere automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Vevő által megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felelősség Vevőt terheli.

4.5. Vevő az összes járulékos költséggel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

4.5.1. Barion
A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, aminek segítségével a Vevő Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro vagy Amex bankkártyával fizethet online áruházunkban, akár regisztráció nélkül is. Lehetősége van Barion egyenlegről is kiegyenlíteni a termék árát. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő email címet. Ha a felhasználónak nincs bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni. Ebben az esetben email cím és jelszó megadásával kezdeményezhető a fizetés.

4.6. Egyéb rendelkezések a fizetési módokról:
Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére, új fizetési mód bevezetésére. A számla minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

5. Számla kiállítása

5.1. Eladó minden vásárlásról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mail címre.

5.2. Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok a vásárlás visszaigazolását követően, utólag nem módosíthatók.

5.3. Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

6. A megrendelt termékek átvétele

6.1. Vevő a megrendelt termék(ek)et az alábbi címen veheti át a vételár teljesítését követően:

Szolnoki Olajbányász iroda
5000 Szolnok, Tiszaliget 9691/12 hrsz. (Városi Sportcsarnok)

7. Garancia

7.1. Eladó termékeire 12 hónap garanciát vállal. Amennyiben a termék meghibásodik, elszakad, azt Eladó díjtalanul megjavítja. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.

8. Az elállás joga

8.1. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglaltak az irányadóak.

A Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli, az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

8.2. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: info@olajofficial.hu.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vevő köteles Eladó részére a terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9. Adatvédelem

9.1. Eladó a megrendelés elküldése során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat – az online vásárlás folyamatában részt vevő szereplőkön túl – harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

10. Szerzői jog

10.1. A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

10.2. Minden egyéb felhasználás az Eladó írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

11. Eladó felelőssége

11.1. Az Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Az Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Az Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre. A webáruházban található képek, illusztrációk esetében az eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

12. Vevő felelőssége

12.1. Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Az Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladó vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános szerződési feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő köteles a rendelés során megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános szerződési feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény átvétele Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Az Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti.

13. Panaszkezelés

13.1. Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@olajofficial.hu e-mail címen. Eladó a beérkezett e-mailt 15 napon belül megválaszolja, illetve kivizsgálja az esetleges problémát. Eladó a info@olajofficial.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

14. Jogorvoslati lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

Szolnok, 2021.03.29.